Administration af haveforeninger

RUNDT om KREDS

KREDS-FORENINGEN KORT FORTALT

KREDS-foreningen er en non-profit administrationsforening for foreninger. I KREDS løser vi de administrative opgaver, der er i enhver forening, hvad enten det er en boligforening eller en badmintonklub.

  • Kreds Administration

    Lad KREDS Administrationen hjælpe din forening med fx lønninger, medlemsopkrævninger, restancer, bogføring, regnskaber, budgetter, digitale løsninger mv. Vi holder styr på de opgaver, vi aftaler, og din forening får en hjælpende hånd fra en professionel og erfaren administrator. Vi gør brug af ForeningLet administrationssystem eller det system din forening foretrækker.

  • Tænker Administration anderledes

    KREDS-foreningen griber administration af foreninger anderledes an end traditionelle administrations virksomheder. Først og fremmest er vi organiseret, som en nonprofit forening med fokus på omkostningslet, digital og effektiv administration af din forening. Vi beskæftiger os med alle typer af foreninger, da de administrative opgaver er de samme. Vores mål er minimere den administrative byrde i foreningen ikke at skabe den.

  • Gør det foreningen er bedst til

    Gør det din forening er sat i verden til og lad KREDS Administrationen løse de administrative opgaver i et effektivt samarbejde med bestyrelsen. KREDS består dygtige personer og et bredt netværk med stor erfaring indenfor alle de administrative felter. Som medlemsforening af KREDS, kan din forening opnå mange fordele med færre administrative omkostninger til følge. Nedbring mængden af frivillige kræfter, der går på administration, som kan løses meget mere effektivt i et samarbejde med KREDS Administrationen.

KREDS’ formål

KREDS-visionen

KREDS-ideen

KREDS-tanken

KREDS-rammen

KREDS-rammen er givet gennem KREDS' vedtægter og forretningsorden.
Vedtægter

Forretningsorden

Kontakt Kreds

KREDS' bestyrelse

KREDS-foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af personer, som vælges internt blandt medlemmerne eller eksternt, såfremt disse personer besidder særlige kvalifikationer.
Jakob Hallas-Møller
Jakob Hallas-Møller
10 års erfaring i administrationsbranchen som både administrator og regnskabschef. Bestyrelsesmedlem gennem mange år i egen haveforening. Kompetencer: økonomi, regnskab og foreningsret.
Ole Haslund
Ole Haslund
10 års erfaring i administrationsbranchen herunder lønbehandling, forbrugsregnskaber og bogholdrig. Har siddet som formand i egen andelsforening. Kompetencer: løn, fordelingsregnskab og IT.
Jesper Olesen
Jesper Olesen
Bestyrelsesmedlem i egen haveforening. Lektor og bestyrelsesmedlem på Marie Kruses Skole og områdebestyrelsesformand i GL, private gymnasier. Kompetencer: Sprog, kommunikation og mødeledelse.