RUNDT om KREDS

KREDS-FORENINGEN KORT FORTALT

KREDS-foreningen er en non-profit administrationsforening for foreninger. I KREDS løser vi de administrative opgaver, der er i enhver forening, hvad enten det er en boligforening eller en badmintonklub.

  • KREDS-IDEEN

    KREDS-ideen består i at organisere, samle og løse de fælles administrative behov ét sted. Ved at samle og løse opgaverne ét sted kan vi udnytte fordelene i at være flere med et fælles behov. Vi deles om omkostningerne og ressourcerne og udnytter kompetencerne bedst muligt.

  • KREDS' FORMÅL

    KREDS-foreningens formål er udelukkende at bistå med hjælp samt at løse de administrative opgaver, der udspringer af din forenings administrative behov. Herunder at fordele omkostningerne mellem medlemmerne.

KREDS’ formål

KREDS-visionen

KREDS-ideen

KREDS-tanken

KREDS-rammen

KREDS-rammen er givet gennem KREDS' vedtægter og forretningsorden.
Vedtægter

Forretningsorden

Kontakt Kreds

KREDS' bestyrelse

KREDS-foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af personer, som vælges internt blandt medlemmerne eller eksternt, såfremt disse personer besidder særlige kvalifikationer.
Jakob Hallas-Møller
Jakob Hallas-Møller
10 års erfaring i administrationsbranchen som både administrator og regnskabschef. Bestyrelsesmedlem gennem mange år i egen haveforening. Kompetencer: økonomi, regnskab og foreningsret.
Ole Haslund
Ole Haslund
10 års erfaring i administrationsbranchen herunder lønbehandling, forbrugsregnskaber og bogholdrig. Har siddet som formand i egen andelsforening. Kompetencer: løn, fordelingsregnskab og IT.
Jesper Olesen
Jesper Olesen
Bestyrelsesmedlem i egen haveforening. Lektor og bestyrelsesmedlem på Marie Kruses Skole og områdebestyrelsesformand i GL, private gymnasier. Kompetencer: Sprog, kommunikation og mødeledelse.